Facebook Zaplanuj wyjazd

Regulamin

 1. Zakup biletu jak i zrobienie rezerwacji przez pasażera równoznaczne są akceptacją regulaminu.
 2. Pasażer zobowiązany jest do przybycia na wcześniej ustalone miejsce odjazdu piętnaście minut przed planowaną godziną odjazdu. W przypadku zdarzeń losowych (warunki pogodowe, korki, nieprzejezdne drogi, awaria samochodu), przewoźnik zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub ewentualne odwołania kursu. Jeżeli pasażer uiścił uprzednio opłatę w wysokości ceny biletu, a kurs nie odbędzie się, zwracane są mu pieniądze w wysokości ceny biletu.
 3. W przypadku awarii pojazdu przewoźnik dołoży wszelkich starań aby podróż kontynuowana była w możliwe najkrótszym czasie.
 4. Podczas podróży, w pojeździe zabrania się:
  • spożywania alkoholu jak i przebywanie w stanie upojenia alkoholowego
  • spożywania jak i posiadania środków odurzających
  • palenia wyrobów tytoniowych
  • zbyt głośnego zachowania mogącego wywołać dyskomfort u pozostałych pasażerów
  W przypadku złamania jednej z zasad regulaminu zawartej w PKT. 4 przewoźnik zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia pojazdu przez pasażera który je złamał nawet jeśli uprzednio uiścił on opłatę za bilet. W takim przypadku opłata za bilet nie zostaje zwracana. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania pasażera z miejsca umówionego, w przypadku gdy ten jest w stanie upojenia alkoholowego lub zachowuje się agresywnie.
 5. Przewoźnik nie wystawia duplikatu biletu oraz nie wraca należności za bilety zgubione.
 6. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa.
 7. Chodzenie po pojeździe w trakcie jazdy jest zabronione.
 8. Limit bagażowy, zawarty w cenie biletu wynosi 40 kg. Pasażer nie może zabrać ze sobą większej ilości bagażu niż dwie torby podróżne. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożony bagaż jak i jego zawartość.
 9. Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia uprzednio zrobionej rezerwacji maksymalnie w przeddzień planowanego odjazdu do godziny 12:00. Jeżeli tego nie zrobi, przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania takiej rezerwacji.
 10. Jeżeli pasażer zrobi rezerwację, następnie potwierdzi ją i nie pojawi się w miejscu odbioru, nie informując o tym przewoźnika w przeddzień planowanego odjazdu do godziny 12:00, uprzednio nie uiszczając opłaty za przejazd, przewoźnik zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury pasażerowi na kwotę wynoszącą połowę ceny biletu.
 11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji bez podania przyczyny w przededniu jej realizacji do godziny 12:00.
 12. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenia dokonane przez niego podczas podróży. W takim przypadku, przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty na rzecz kosztów czyszczenia w wysokości do 300 zł, w zależności od skali popełnionego zanieczyszczenia pojazdu.
 13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 14. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odjazdu podanej wcześniej do informacji pasażera, uprzednio informując o tym pasażera.